Solidarity protest against anti-black violence in the US and EU

NL (ENGLISH BELOW)

BLACK LIVES MATTER – protest in Wageningen
De brute moord van George Floyd op 25 mei 2020 is voor de wereld de druppel geweest die de emmer deed overlopen. Wereldwijd klinkt er sinds die dag een luid en duidelijk geluid tegen discriminatie en institutioneel racisme. Het is tijd voor de Wageningse gemeenschap om zich als inwoners van stad van de vrijheid te laten horen voor een eerlijkere en inclusievere samenleving op mondiaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Iedereen uit Wageningen en omstreken is uitgenodigd om dit te samen te doen op zondag 14 juni 2020 om 16:00 uur in het skatepark Noord-West te Wageningen. Dit park bevindt zicht tussen Dijkgraaf en Rijnveste.

WAAR: Skatepark Noord-West Wageningen
https://goo.gl/maps/qUZfUp5Wq95eBQkE8
WANNEER: 14 juni 2020
TIJD: 16:00-17:00 (vanaf 15.30 kan je langzaam je plekje gaan vinden)

VREEMDZAAM PROTEST:
Wij streven ernaar dat dit een vreedzaam protest zal zijn. Wij zijn niet uit op gewelddadige activiteiten en keuren dit ook af.

Als je van plan bent te gaan, zet jezelf alsjeblieft op “gaat” zodat de organisatie een goede inschatting kan maken van de opkomst.

(COVID-19) VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
– Heb je klachten, blijf thuis!
– Houd je hond thuis.
– Houd 1.5 meter afstand ten alle tijden.
– Draag neus-mond-maskers en doe wegwerphandschoenen aan.
– Was je handen met zeep en/of desinfecterende middelen.
– Volg instructies van de ordedienst.
– Vermijd openbaar vervoer en kom bij voorkeur te voet, eventueel per fiets.
– Kom alleen of met iemand uit hetzelfde huishouden.
– Corona-klachten na het protest? Blijf thuis, laat je testen bij de GGD en vermeld dat je bij dit protest bent geweest.

TOEGANKELIJKHEID
– Het terrein is rolstoeltoegankelijk
– Er zijn enkele klapstoelen aanwezig voor mensen die niet in de mogelijkheid zijn lang te kunnen staan
– Het protest zal via livestream via Facebook van een afstand bij te wonen zijn

VRIJWILLIGERS:
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met o.a. op- en afbouwen van podia, EHBO, crowd-management, en opruimen. Interesse? Meld je aan via deze link: https://forms.gle/YACz6mXqvMnVf68s6
——
George Floyd’s brutal murder on May 25, 2020 has been the last straw for the world to overflow. Ever since that day, there has been a loud and clear voice around the world against discrimination and institutional racism. It is time for the Wageningen community as residents of the city of freedom to speak out for a fairer and more inclusive society at global, national, regional and local level.

Everyone from Wageningen and surroundings is invited to do this together on Sunday June 14, 2020 at 4:00 PM in the skate park North-West in Wageningen. This park is located between Dijkgraaf and Rijnveste.

WHERE: Skatepark Noord-West Wageningen
https://goo.gl/maps/qUZfUp5Wq95eBQkE8
WANNEER: 14 juni 2020
TIJD: 16:00-17:00 (from 15.30 you can start finding your spot)

PEACEFUL PROTEST:
We aim for this to be a peaceful protest. We disapprove of any violent activities.

If you’re planning on going please mark yourself as “going” so that the organisation can make a good estimation of the number of people attending.

(COVID-19) SAFETY MEASURES
– If you have symptoms, stay at home!
– Do not bring your dog
– Keep 1.5 m distance at all times
– Wear a face mask and disposable gloves
– Desinfect hands regularly
– Avoid public transport and come preferably by foot, or if necessary by bike
– Follow instructions of the organisers
– Come alone or with household members
– Corona symptoms after the protest? Stay at home, get tested by the GGD and mention that you’ve participated in this protest.

ACCESSIBILITY
– The site is wheelchair accessible
– There are some folding chairs available for people who are unable to stand for a long time
– The protest will be accessible from a distance on livestream via Facebook

VOLUNTEERS:
We are still looking for volunteers to help out with (amongst others) setting up the stage, First aid, crowd management, and cleaning up. Interested? Sign up here: https://forms.gle/YACz6mXqvMnVf68s6

Deel dit met:

Datum

14-06-2020
Expired!

Tijd

16:00 - 17:00

Locatie

Skatepark noord-west
Wageningen

Facebook

Eventpagina
matige regen
10 °C
QR Code