Luchtalarm = Klimaatalarm (Haarlem)

—ENGLISH BELOW—

Zoals elke eerste maandag van de maand zal het luchtalarm ook op 6 juli 12 uur ’s middags afgaan. We pakken de maandelijkse acties weer op in juli, om te benadrukken dat een klimaatcrisis geen test is, maar daadwerkelijk een noodgeval! XR Haarlem wil met deze actie aandacht vragen voor de klimaat- en ecologische crisis.

We zullen door middel van een die-in de noodsituatie waar we ons in bevinden tot leven brengen. Doe je mee?

Corona-maatergelen:
Om 11.30 uur verzamelen we op de Botermarkt. We krijten met schoolkrijt eerst op ruim 1,5 meter van elkaar kruisen op de grond. De kruisen geven aan waar je om 12.00 uur kunt gaan liggen (die-in) of blijft staan. Anderen delen aan voorbijgangers flyers uit. Neem protestborden mee als je kunt. Aan de deelnemers vragen we in het kader van de RIVM-richtlijnen in het kader van het Coronavirus (COVID- 19):
a. Draag ter bescherming tegen het Coronavirus een mondkapje.
b. Houdt altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
c. Blijf zoveel mogelijk op het jou toegewezen kruis staan of liggen.

We hopen je maandag te zien!

——-
As always on the first Monday of every month, the air alarm will go off on July 6th at noon. We will pick up our monthly actions in July, to emphasize that a climate crisis is not a drill, but an actual emergency! With this action, XR Haarlem wants to draw attention to the climate and ecological crisis.

With a die-in we will address the emergency situation we are in. Want to join us?

Corona-measures:
At 11:30 we gather at the Botermarkt. First we chalk crosses on the ground at a distance of 1.5 meters from each other. The crosses indicate where you can lie down (die-in) or remain standing at noon. Others hand out flyers to passers-by. Bring protest signs if you can. In the context of the RIVM guidelines in the context of the Corona virus (COVID- 19), we ask the participants:
a. Wear a mouth cap to protect against the Coronavirus.
b. Always keep 1.5 meters apart.
c. Stay or lie on your assigned cross as much as possible.

Hope to see you there!

More info?
https://extinctionrebellion.nl/
[email protected]

Deel dit met:

Datum

06-07-2020
Expired!

Tijd

11:30 - 12:30

Locatie

Botermarkt
Haarlem
XR

Organisatie

XR
Website
https://extinctionrebellion.nl

Facebook

Eventpagina
lichte regen
9 °C
QR Code