Solidarity protest against anti-black violence

[Dutch text below]

English

On May 25th of 2020, George Floyd was brutally killed by a police officer in Minneapolis, Minnesota, United States. The officer kept his knee on Floyd’s windpipe for 9 minutes, blocking his windpipe to the point of asphyxiation while his colleagues held him down or stood by and watched. The only thing Floyd could mutter was “I can’t breathe. Please”.

On May 27, Tony McDade was murdered by police in Florida.

On March 12, Breonna Taylor was shot dead in her own home by police who entered on a no-knock warrant while looking for a drug hideout. No drugs were found in the apartment.

On February 23, Ahmaud Arbery was murdered by a former cop and his son while jogging.

Floyd’s unjust killing is only known to us through camera footage spread by the horrified bystanders. Without their circulation, what we would know of it is that Floyd “resisted arrest” and that the officers merely “called for an ambulance” when they “noted that he was suffering medical distress”. These black Americans are only the surface layer on a very long list of anti-black racist killings that never see the light of justice. They are not the exception to the rule, but a result of deeply rooted systemic institutional racism in the US.
All across the country, people are rising up against racist violence. Here in the Netherlands, a multitude of protests are being organised in solidarity with the movement in the US and against anti-black violence and racist structures in the Netherlands.

On June 4th we will be gathering from 17:00 till 19:00 at the Market (behind the church) in the Arnhem City Center, alongside the protests in Amsterdam on June 1st and the Hague on the 2nd.

For the former part of the day everybody is invited to participate in chalking the area with messages you find important and applicable

Chalking Event: https://www.facebook.com/events/281713242977033/

We need to remember that these blaring examples from the U.S are not so far removed from our own reality here in the Netherlands, and that racism is still deeply rooted in our culture and throughout Europe.

May we never forget #MitchHenriquez, who was murdered by dutch police in the Hague on 28 june 2015. As was #MitchelWinters, in Schiedam on 30 may 2016. And let us resist so that the ethnic profiling of the taxing authorities of the Netherlands will not happen again, and that blackface will no longer be accepted anywhere in the Netherlands.

SAFETY
– We respect the Covid-19 precautions, and ask you to wear a mask and maintain a 1,5 meter distance at all times! If you have any symptoms or are in a potential risk group: stay home (and take part in online actions or the chalking event during the day). Go to @solidarityprotest_arnhem on Instagram for future livestreaming and live updates.

– We are aiming for a peaceful protest and do not incite activities of any violent nature Please be mindful of the other protesters and everyone’s safety!

– Under municipality conditions insulting signs towards the police are not allowed! (ACAB, etc) If any signs of this nature show up the police have a right to undertake action!

——————————————————————————————

Nederlands

Op 25 mei 2020 werd George Floyd op brute wijze vermoord door een politieagent in Minneapolis, Minnesota, Verenigde Staten. De agent hield zijn knie gedurende 9 minuten op de luchtpijp van Floyd en blokkeerde zijn luchtpijp tot verstikking, terwijl zijn collega’s hem vasthielden of stonden te kijken. Het enige dat Floyd kon uitmaken, was: ‘Ik kan niet ademen. Alsjeblieft”.

Op 27 mei werd Tony McDade door de politie in Florida vermoord.

Op 12 maart werd Breonna Taylor in haar eigen huis doodgeschoten door de politie die een huiszoekingsbevel had ingevoerd op zoek naar een schuilplaats voor drugs. In het appartement zijn geen drugs gevonden.

Op 23 februari werd Ahmaud Arbery tijdens het joggen vermoord door een voormalige agent en zijn zoon.

Floyd’s onrechtvaardige moord is ons alleen bekend door camerabeelden die zijn verspreid door de met afschuw vervulde omstanders. Zonder hun verspreiding zouden we weten dat Floyd “zich verzette tegen arrestatie” en dat de agenten slechts “een ambulance riepen” toen ze “merkten dat hij in medisch gevaar was”. Deze zwarte Amerikanen zijn slechts de oppervlaktelaag op een zeer lange lijst van anti-zwarte racistische moorden die geen gerechtigheid krijgen. Ze vormen geen uitzondering op de regel, maar zijn het resultaat van diepgeworteld systemisch institutioneel racisme in de VS.

Door heel Nederland laten mensen hun stem horen tegen racistisch geweld, in solidariteit met de beweging in de VS. Maar ook tegen anti-Zwart geweld en racistische structuren in Nederland.

Op 4 Juni verzamelen wij ons van 17:00 tot 19:00 op de Markt (achter de kerk) in het Centrum van Arnhem, naast de protestesten in Amsterdam op 1 Juni, Den Haag op 2 Juni en Rotterdam vandaag.

Voor het eerste deel van de dag is iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan het vol krijten van de straten in je buurt met alle berichten die je belangrijk en passend vindt.

Chalking Event: https://www.facebook.com/events/281713242977033/

We moeten ons realizeren dat deze schokkende voorbeelden uit de VS niet zo ver verwijderd zijn van de realiteit hier in Nederland. Racisme zit nog steeds diep geworteld in onze cultuur en door heel Europa.

Laten we #MitchHenriquez nooit vergeten, die werd vermoord door Nederlandse politie in Den Haag op 28 Juni, 2015. Net als # MitchelWinters, in Schiedam op 30 Mei, 2016. En laten we ons verzetten zodat de etnische profilering van de Nederlandse belastingdienst niet meer voorkomt en dat blackface nergens in Nederland meer wordt geaccepteerd.

VEILIGHEID

We respecteren de Covid-19 maatregelen en vragen daarom om een masker te dragen en je aan de 1,5-meter regel te houden! Als je symptomen hebt of tot een risico-groep behoort: blijf thuis (doe mee met online actie’s en ons krijt-event gedurende de dag). Ga naar @solidarityprotest_arnhem op Instagram voor de livestream en updates.

– We streven naar een vreedzaam protest en zetten geen activiteiten van gewelddadige aard aan. Houd rekening met de andere demonstranten en de veiligheid van iedereen!

– Onder gemeentelijke omstandigheden zijn beledigende borden richting politie niet toegestaan! (ACAB, enz.) Als er protestborden van deze aard verschijnen, heeft de politie het recht om actie te ondernemen!

Deel dit met:

Datum

04-06-2020
Expired!

Tijd

17:00 - 19:00

Labels

#BlackLivesMatterNL

Locatie

Markt
Arnhem

Facebook

Eventpagina
lichte regen
9 °C
QR Code